وب سرور (webserver) چیست ؟

Rate this item:1.002.003.004.005.00Submit Rating No votes yet. Please wait… آیا تا به حال با خود فکر کرده اید چگونه پس از زدن آدرس یک سایت در مروگر آن وب سایت به شما نمایش داده میشود؟ یا زمانی که یک وب سایت آدرس آن را در مرورگر وارد میکنید و آن سایت لود نمیگردد؟ در این … ادامه خواندن وب سرور (webserver) چیست ؟