بایگانی

اموزش virtualizor – قسمت چهارم – اضافه کردن IP

اضافه کردن IP به virtualizor :

در قسمت چهارم به شما نحوه اضافه کردن ای پی را به virtualizor می آموزیم.در این قسمت بخش ip pool به صورت کامل بررسی شده و موراد زیر در آن آموزش داده میگردد.

ادامه خواندن “اموزش virtualizor – قسمت چهارم – اضافه کردن IP”