خط فرمان esxcli

شما اینجا هستید: صفحه نخست خط فرمان esxcli

دستورات جدید esxcli در vSphere 6.5
دستورات جدید esxcli در vSphere 6.5

در vSphere 6.5 رابط خط فرمان esxcli با دستورات جدید و توسعه دستورات قبلی بهبود یافته شده است در این...

مشاهده ادامه مطلب