بایگانی

آموزش virtualizor – قسمت دوم – تنظیمات اولیه

تنظیمات اولیه virtualizor:

در قسمت دوم دوره virtualizor میپردازیم به تنظیمات اولیه این کنترل پنل تحت وب. ابتدا به قسمت تنظیمات (Master Setting) مراجعه میکنیم و پارامتر های زیر را با هم دیگه بررسی و پر میکنیم.

  • اسم سایت
  • دامین سایت
  • آدرس لوگو
  • آدرس پشتیبانی
  • کپی رایت
  • زبان سیستم
  • سشتن تایم اوت  (session timeout)
  • ایمیل مدیریت

ادامه خواندن “آموزش virtualizor – قسمت دوم – تنظیمات اولیه”