sftpgroup

شما اینجا هستید: صفحه نخست sftpgroup

محدود کردن دسترسی کاربران SFTP با استفاده از chroot jail
محدود کردن دسترسی کاربران SFTP با استفاده از chroot jail

در این مقاله در مورد اینکه چطور می توانیم دسترسی کاربران SFTP را به Home دایرکتوری خودشان یا به دایرکتوری...

مشاهده ادامه مطلب